Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg GDPR 
Katekes

Katekes för barn

Undervisning för barn i skolålder sker under lördagar med början kl. 10.00
och avslutas med en Familjemässa kl. 12.00 (gäller som söndagsmässa).

Barn i grupp 1-3 förbereds inför den första heliga kommunionen (obligatorisk närvaro under två år i grupp 2 och 3) och träffas vanligtvis den första lördagen i månaden
(undantag vid skollov och högtider).

Under höstterminen 2023 gäller följande datum:

9/9, 7/10, 4/11, 2/12

För grupp 3 sker deras första bikt och övning inför den första heliga kommunionen
vid sista undervisningstillfälle under vårterminen 2024.
Barn, som inte är döpta i :S:t Clemens församling
behöver tillhandahålla ett aktuellt dopintyg från dopförsamlingen.
Den första heliga kommunionen för grupp 3 sker på Kristi Himmelsfärdsdagen
under Högmässan kl. 10.00.


Barn i grupp 4-7, samt konfirmanderna i två grupper (första och andra året av undervisningen, obligatorisk närvaro) träffas vanligtvis den andra lördagen i månaden
(undantag vid skollov och högtider).

Under höstterminen 2023 gäller följande datum:

16/9, 14/10, 11/11, 9/12 (bikt)

För konfirmandgrupp 2 (andra året av undervisningen) kommer tillfälle till bikt och övning inför konfirmationens sakrament vid sista undervisningstillfälle innan konfirmationen.
Konfirmander, som inte är döpta i :S:t Clemens församling behöver tillhandahålla ett aktuellt dopintyg från dopförsamlingen. (jfr can 535 §2)
Konfirmationens sakrament för konfirmandgrupp 2
kommer att meddelas under våren 2024.

SUK organiserar läger för ungdomar 13-16 år 6-8 oktober. Information på SUK's webbsida.