Sankt Clemens
katolska församling
i Helsingborg
GDPR 
Katekes

Katekes för barn

Undervisning för barn i skolålder sker under lördagar med början kl. 10.00
och avslutas med en Familjemässa kl. 12.00 (gäller som söndagsmässa).

Alla föräldrar är välkomna till ett föräldramöte
söndagen den 1 september efter Högmässan (kl.11.00).

Barn i grupp 1-3
förbereds inför den första heliga kommunionen
(obligatorisk närvaro under två år i grupp 2 och 3)
och träffas vanligtvis den första lördagen i månaden
(undantag vid skollov och högtider).

Inskrivning av nya barn i grupp 2
(barn som skall påbörja sin förberedelse inför den första heliga kommunionen)
sker under september 2024 direkt hos kateketerna.

Under höstterminen 2024 gäller följande datum för grupp 1-3:

lördag 7/9, 5/10, 9/11, 7/12 kl. 10.00

dessutom enbart grupp 3:

söndag 29/9, 20/10, 3/11, 1/12
Högmässa kl. 11.00 och därefter undervisning i församlingshemmet


För grupp 3 sker deras första bikt och övning inför den första heliga kommunionen
vid sista undervisningstillfälle under vårterminen 2025.
Barn, som inte är döpta i :S:t Clemens församling
behöver tillhandahålla ett aktuellt (inte gammalt) dopintyg från dopförsamlingen.
Den första heliga kommunionen för grupp 3 sker på Kristi Himmelsfärdsdagen
under Högmässan kl. 11.00.

---

Barn i grupp 4-7, samt konfirmanderna i två grupper
(första och andra året av undervisningen, obligatorisk närvaro)
träffas vanligtvis den andra lördagen i månaden
(undantag vid skollov och högtider).

Under höstterminen 2024 gäller följande datum för grupp 4-7 och konfirmander:

14/9, 12/10, 16/11, 14/12 (bikt)

dessutom enbart konfirmanderna (båda grupper):

söndag 29/9, 20/10, 3/11, 1/12
Högmässa kl. 11.00 och därefter undervisning i församlingshemmet


För konfirmandgrupp 2 (andra året av undervisningen) kommer tillfälle till bikt och övning inför konfirmationens sakrament att ske kort innan konfirmationen.
Konfirmander, som inte är döpta i :S:t Clemens församling behöver tillhandahålla ett aktuellt
(ej gammalt) dopintyg från dopförsamlingen. (jfr can 535 §2)

Inskrivning av nya barn i konfirmandgrupp 1
(barn som skall påbörja sin förberedelse inför konfirmationens sakrament)
sker under september 2024 direkt hos kateketerna.